Reklama
 
Blog | Karel Vondrák

Globální ohřívání dogmat

K napsání tohoto článku mě inspiroval britský dokument Great Global Warming Swindle vysílaný v neděli na ČT2. Probíhající polemiku mezi zastánci a odpůrci teorie globálního oteplování není možno přehlédnout už jen proto, že díky českému prezidentovi se tento spor dostal nejednou na první stránky periodik. Včerejší pořad mi však konečně přinesl konkrétní argumenty proti teorii, která pasuje oxid uhličitý vznikající lidskou činností za hlavní faktor, přispívající k negativním klimatickým změnám. Ne pouhé opakování faktu, že globální oteplování způsobené vyššími koncentracemi CO2 v atmosféře nebylo nikdy vědecky prokázáno. Nehodlám se však ve svém článku pouštět do předkládání argumentů pro či proti globálnímu oteplování. Jde mi o něco jiného.

Nestuduji danou
problematiku, a jsem tak v pozici pouhého pozorovatele – laika. Tím se
stávám rukojmí těch, kteří hlásají, že problému rozumí a studují jej. Není to
nic neobvyklého, protože podobně závislý na zprostředkovaných informacích jsem
v naprosté většině jiných oborů. Zbývá mi pouze možnost výběru toho, co mně osobně přijde věrohodnější, nebo prostě toho, čemu věřit chci.

Fakta, která byla v Great Global Warming Swindle
prezentována ve mně minimálně vzbudila pochybnost o podloženosti teorie
globálního oteplování a vytrhla mě z pesimistického klidu víry v destruktivní sílu oné banální sloučeniny. Samozřejmě, stojím opět před problémem, že díky
chybějící erudici nemohu prohlédnout případné nesrovnalosti a rozpory
prezentovaných dat a souvislostí. To samé ovšem platí i pro informace uváděné opačným táborem.

Napadla mě analogie v souboji mezi kreacionisty a
evolucionisty zejména v USA. Obě skupiny se snaží více či méně vědeckými
metodami popřít teorii protistrany a pochopitelně podpořit tu svou. Laik se
v této přestřelce nedokáže dost dobře orientovat a chce-li si utvořit
nějaký názor, musí prostě jedné straně věřit. Jelikož se jedná o vědu
historickou nikoliv empirickou, nezvratný důkaz pro tu či onu teorii nemůže být
z podstaty věci nikdy nalezen. I na úrovni zasvěcených odborníků se vždy
bude jednat jen o víru ve svou pravdu, pro kterou existují (nebo naopak
chybějí) dílčí nikoliv však
nevyvratitelné důkazy.

Reklama

Podobné je to s globálním oteplováním. Laik se může
pouze rozhodnout, které variantě uvěří. Pro odborníka je situace jiná
v tom, že nyní se jedná o čistou empírii, která by teoreticky mohla být
podepřena nezvratnými důkazy. Jenže klima je fenomén natolik komplexní, že
žádný seriózní a upřímný vědec nemůže svá tvrzení prohlašovat za nezvratná a
bezchybná. Ocitáme se tak ve stejné pozici
jako ve sporu, zda člověka stvořil Bůh, či je výsledkem dějin evoluce.

Jeden rozdíl však mezi těmito dvěma příklady existuje a
je dost zásadní. Kdo nebo co stojí za vznikem tohoto světa a které teorii
nakonec uvěříme, není pro naši další
existenci na této planetě příliš podstatné. V případě existence či
neexistence globálního oteplování způsobeného člověkem je však naše
rozhodnutí fatální pro budoucnost. A to
na obě strany. V případě popření této teorie nám hrozí zničení klimatu a
„osud planety Venuše“. V opačném případě hladomory ve třetím světě díky
vysoké ceně potravin a vykácení deštných pralesů (obojí se již děje
v honbě za produkcí biopaliv ). A tak dále.

Pokud se nerozhodneme správně, bude to mít pro Zemi a
naši civilizaci katastrofální následky. Proto je myslím dobré, nenechat se strnout
k vytváření dogmat a občas se zamyslet nad názory protistrany. To platí
jak pro Bursíka a Hillary, tak pro Klause s Georgem dabljů. Obávám se ale,
že v současné době jsme svědky právě války dogmat nikoliv argumentů. Pro
spory, kde ani jedna strana nemá v ruce nezvratné důkazy, je to zřejmě
jev naprosto normální. I kdyby použití dogmat bylo vedeno upřímnou touhou konat dobro, i zde  platí, že cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly. Bohužel pro nás a pro Zemi.